GetBack Recovery SRL, Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr 5-7, Hermes Business Campus, etaj 5, sector 2
(+40) 217 947 772
(+40 )317 800 253

Notiuni legislative

 • Anuitate – suma de bani platita anual, o anumita perioada de timp, de catre un debitor in vederea rambursarii unui imprumut. Cuprinde suma de bani ce trebuie restituita in anul respectiv plus dobanda anuala.
 • Biroul de Credit – este o institutie privata care monitorizeaza situatia tuturor persoanelor care au contractat orice tip de credit bancar (credit de consum, credit ipotecar, credit imobiliar, credit autoturism), cu ajutorul unei baze de date, formata din informatiile trimise de banci despre proprii debitori.
 • Bonitatea – reprezinta increderea prezentata de catre o persoana fizica sau juridica in momentul solicitarii unui credit bancar. Bonitatea se refera la solvabilitatea unei intreprinderi, respectiv capacitatea de a-si indeplini obligatiile financiare si onestitatea ei.
 • Centrala Riscurilor Bancare – reprezinta o structura specializata in colectarea, stocarea si centralizarea informatiilor privind expunerea fiecarei persoane declarante (institutie de credit sau societate de credit ipotecar) din Romania fata de acei debitori care au beneficiat de credite sau angajamente al caror nivel cumulat depaseste suma limita de raportare – 20.000 lei, precum si a informatiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de catre posesori.
 • Cesiune – contract prin care creditorul transmite unei persoane drepturile pe care le are faţă de debitorul său.
 • Citatie – invitatie oficiala scrisa, prin care o persoana este chemata sa se infatiseze la o anumita data inaintea unei instante judecatoresti sau a unei autoritati. Persoanele citate de organele judecatoresti pot avea calitatea de parat sau de martori.
 • Contractul – document de baza in incheierea unei tranzactii comerciale, un acord liber consimtit intre doua persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri. Orice contract este investit cu titlu executoriu.
 • Contractul de mandat – este un contract prin care o persoana (mandatar) se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane (mandant) care ii da aceasta imputernicire (articolul 1532 Cod Civil) si pe care o reprezinta.
 • Desi este in principiu, un contract cu titlu gratuit, legea nu interzice ca mandatarul sa fie remunerat, daca exista stipulatie expresa in acest sens (articolul 1534 Cod Civil).
 • Creanta – este dreptul patrimonial al unei persoane fizice sau juridice (creditor) asupra altei persoane fizice sau juridice (debitor), de executare a unei obligatii, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu. Orice creanta este urmarita pe baza unei clauze prevazute in contract sau in reglementarile juridice in vigoare.
 • Credit bancar – credit prin care banca pune la dispozitia solicitantului sume de bani ce vor fi restituite la un termen determinat (imprumut de bani).Creditul bancar are la baza un contract intre banca si un client, care poate fi o persoana fizica, o persoana juridica sau institutie de stat.
 • Credit de consum – credit in urma caruia imprumutatul primeste o suma de bani, pe care se angajeaza sa o restituie in rate constante periodice plus dobanzile.
 • Creditor – persoana fizica sau juridica, titulara a unui drept de creanta, indreptatita sa pretinda debitorului sau indeplinirea obligatiei la care acesta s-a angajat, in sensul de a da, a face sau a nu face ceva.
 • Datorie – obligatie asumata de o persoana fizica sau juridica (debitor) fata de o alta persoana fizica sau juridica (creditor), care are la randul lui o creanta, atestata intr-un raport juridic privind restituirea la un anumit termen a unei sume de bani sau a unor bunuri. Aceasta obligatie rezulta dintr-o relatie contractuala sau din lege. Datoria se stinge prin executarea completa a obligatiei.
 • Debitor – persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului o anumita suma de bani, acesta fiind obligat prin contract sa restituie ceea ce a contractat de la creditor.
 • Executare silita – procedura reglementata de lege, prin intermediul careia titularul unui drept subiectiv, recunoscut printr-un titlu executoriu, constrange, cu ajutorul organelor de stat competente, pe cel care nesocoteste dreptul respectiv, sa aduca la indeplinire prestatia specificata in titlu, asigurandu-se astfel respectarea dreptului initial incalcat si, totodata, restabilirea ordinii de drept. De regula, titlul in baza caruia se face executarea silita este o hotarare judecatoreasca definitiva, ceea ce face ca procedura executionala sa fie parte a procesului civil.
 • Executor judecatoresc – personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii, care efectueaza executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii si indeplinesc orice alte atributii date prin lege. Executorii judecatoresti sunt numiti in functie de ministrul justitiei, iar activitatea lor este indrumata si controlata de catre presedintii instantelor pe langa care functioneaza.
 • Factura fiscala – document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
 • Faliment – situatie economica dificila a unui debitor, aflat in imposibilitate de a-si onora datoriile comerciale (fata de creditori); starea de insolvabilitate a debitorului este constatata de catre tribunal pe baza declaratiei falitului sau la cererea unuia sau mai multor creditori.
 • Imprumut – actiune in baza careia o persoana numita imprumutator preda altei persoane numita imprumutat o cantitate de bunuri consumabile, neconsumabile si/sau o anumita suma de bani, imprumutatul urmand a i le restitui la data scadenta stabilita si in anumite conditii.
 • Rambursare – restituirea unui credit sau a unei sume imprumutate la termenul scadent prevazut in contractul de imprumut.
 • Insolvabil – persoana fizica sau juridica ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile.
 • Lichidare – procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului in bani) si plata creditorilor, in vederea partajului activului net ramas intre asociati.
 • Lichidator – persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale. Documentatia cuprinde inventarul si bilantul de lichidare, prin care se constata situatia exacta a activelor si a pasivului societatii. Lichidatorul este obligat sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce i s-au incredintat de catre administratori, si actele societatii. De asemenea, el trebuie sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.
 • Licitatie – tip de vanzare in care mai multi agenti economici concureaza pentru cumpararea unui bun economic sau pentru obtinerea unui contract de oferta.
 • Prescriptia extinctiva – reprezinta sanctiunea stingerii dreptului la actiune care nu a fost exercitat în termenul prevazut de lege.
 • Rambursare – reprezinta restituirea unui credit sau a unei sume imprumutate la termenul scadent prevazut in contractul de imprumut.
 • Reesalonare – repartizarea din nou, la intervale succesive, a sumelor pe care trebuie sa le ramburseze o persoana sau o societate.
 • Rescadentare – schimbare a datelor ratelor si a termenului de restituire a unui imprumut acordat de catre banca, ce se consemneaza intr-un act aditional la contractul de imprumut. Reducerea dobanzii si/sau prelungirea duratei contractului se numara printre principalele solutii de restructurare a unui credit.
 • Registrul creditorilor – reprezinta registru-anexa al registrului financiar, in care se inscriu toti creditorii care au girat un imprumut bancar cu ipoteci imobiliare.
 • Scadenta – reprezinta data la care expira termenul de plata pentru indeplinirea unei obligatii.
 • Somatie – anunt scris facut de catre un creditor unui debitor, prin care ii comunica acestuia ca trebuie sa-si onoreze obligatiile financiare fata de el, iar in caz contrar urmând a suferi rigorile legii.
 • Taxa de timbru – taxa perceputa pentru actiunile si cererile introduse la instantele de judecata, precum si in activitatea notariala.
 • Termen – din punctul de vedere al dreptului civil, un eveniment viitor si sigur ca realizare, pana la implinirea caruia este amanata inceperea sau stingerea exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor.
 • Termen judiciar– (termen jurisdictional, termen de gratie) reprezinta termenul acordat debitorului de instanta judecatoreasca.
Contacteaza-ne!

Nu suntem online dar va putem ajuta cu placere cand vom reveni. Trimiteti intrebarile dumneavoastra.

Buna ziua!

Click pentru a porni discutia